Gon 194. (159)

Tekst źródłowy


Nazwa
Gon 194. (159)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Vacijs tāvs, sierma buorda, Wacijs taŭs, sierma borda, Dziadunio, siwa broda
2 Kozys gona pa sileņu, Kozys gona pa sileniu, Kozy pasie w borku,
3 Skaņ silenis, trīc buordeņa, Skań silenis, trić bordienia, Gra borek, trzęsie się broda
4 Iz kazeņu borūtīs. Iz kazieniu borutiś. Z kozeczkami swarząc się.