Bor 1. (159)

Tekst źródłowy


Nazwa
Bor 1. (159)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Žāloj Dīvs, žāloj laime, Żāłoj Dīus, żałoj łājmia, Kochaj Boże, kochaj szczęście,
2 Maņ navā žāluotuoja! Māń nāwa żāłotoja! Ja nie byłam kochana!
3 Vysi muni žāluotuoji, Wŷsi mūni żāłotoji, Wszyscy moi ukochani,
4 Guļ zam zaļu velieneņu, Gūl zam zālu wiēljenieniu, Śpią pod zielonym trawniczkiem,
5 Es pacieļu velieneņu, Eś pācielu wiēljenieniu, Ja podnoszę trawniczek,
6 Celīs muna muomuleņa Ciēliś mūna mōmulenia Wstawaj moja mamuleńko!
7 Nazaceļšu es bierneņ, Nā-za-cielszu eś biērnień, Nie wstanę ja, dzieciątko,
8 Cikam saule debesīs! Cīkam sāula dēbesiś! Póki słońce na niebie!