Bor 4. (160)

Tekst źródłowy


Nazwa
Bor 4. (160)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Griuši pyute syla prīde, Griŭszi pyŭtia syła pridia, Ciężko wzdychała borowa sosna,
2 Smolka leita pīlejuse, Smołka lejta pilejusia, Drobnym deszczem oblawszy się,
3 Gauži raud tī biernini, Gaŭżi raŭd’ ti biernini, Gorzko płaczą te dziatki,
4 Radz pamuoti atvadūt! Radź pâmoti atwadut’! Co widzą jak macochę przywożą!
5 Voi byus maizis deviejeņa? Woj byŭś majzis diewjejenia? Czy będzie chleb dająca?
6 Voi ar kuoju spāruojeņa? Woj ar koju sparuojenia? Czy (z) nogami kopiąca?
7 Nabyus maizis deviejeņa, Na byŭś majzis diewjejenia, Nie będzie chleb dająca,
8 Byus ar kuoju spāruojeņa! Byŭś ar koju sparuojenia! Będzie nogami kopiąca!