Bor 5. (160)

Tekst źródłowy


Nazwa
Bor 5. (160)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Bolta vysta ūlys dēja, Bołta wysta ułys dieja, Biała kura jaja niosła,
2 A palāka izperēja, A pałaka iz-piariaja, A szara wysiedziała,
3 Sovua [sova] mameņa audzēja, Soŭua mamienia aŭdzieja, Własna mamusia chowała,
4 A sveša muote maldynuoja. A świesza motia małdynoja. A macocha krzywdziła.
5 Vysta cuoleiti atškeira, Wysta colejti at-szkiejra, Kura kurczęta odłączyła,
6 A maņ atškeira muomuleņa, A mań at-szkiejra momulenia, A mnie odłączyła mamusia,
7 Cuoleits tak draudzeitā [draudzeitē], Colejts tâk draŭdziejta, Kurczę bieży do kupki,
8 A kur, mameņ, es teciešu? A kur, mamień, eś tiecieszu? A gdzie, mamusiu, ja pobiegę?