Bor 7. (160)

Tekst źródłowy


Nazwa
Bor 7. (160)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Lec sauleite reitā agri, Lać saŭlejtia rejta agri, Wschodź słoneczko jutro rano,
2 Spīd par lūgu ustobā, Spid’ par ługu ustobâ, Świeć przez okno do izby,
3 Buorineiti jūstys aude Boriniejti justys aŭdia Sierotka pas tka
4 Tymsejā kakteņā. Tymsiejâ kaktieniâ. W ciemnym kąteczku.