Bor 8. (160)

Tekst źródłowy


Nazwa
Bor 8. (160)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Mauroj munas teleitis, Maŭroj munas tielejtis, Ryczą moje cieliczki,
2 Raužu es poša geneidama [ganeidama], Raŭżu eś posza geniejdama, Płaczę ja sama pasając,
3 Teleitem pūra zuole, Tielejtiam pûra zôla, Cieliczkom błotna trawa,
4 A maņ sveša muomuleņa. A mań świesza momulenia. A u mnie macocha!