Bor 9. (160-161)

Tekst źródłowy


Nazwa
Bor 9. (160-161)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kab maņ byutu sovys tāvs, Kab mań byŭtu soŭys taŭs, Gdyby u mnie był swój ojciec,
2 Sova eistā muomuleņa, Soŭa ejsta momulenia, Swoja własna mamusia,
3 Es byutu līpys kuplumeņu, Eś byŭtu lipys kupłumieniu, Byłabym jak lipa okrągłości,
4 Uobūla zīdu boltumeņu. Obuła zidu bołtumieniu. Jak koniczyny kwiat białości.