Bor 10. (161)

Tekst źródłowy


Nazwa
Bor 10. (161)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kas zierneiša nanūruove Kas zierniejsza na-nu-rowia Kto groszku nie zrywał
2 Lyla ceļa maleņā? Łyła ciela malenia? Przy wielkiej drogi brzeżku?
3 Kas buoriņa naryudyna Kas borinia na-ryŭdyna Kto sierotki do łez nie doprowadzał,
4 Bez mameņai dzeivuojūti? Biez mamieniaj dziejwojuti? Bez mamusi żyjącej?