Bor 12. (161)

Tekst źródłowy


Nazwa
Bor 12. (161)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Loba byutu auza maize, Łoba byŭtu aŭza majzia, Dobry byłby owsiany chleb,
2 Kab na garas sānalenis, Kab na garas sanaleniś, Żeby nie długie plewy,
3 Loba byutu sveša muote, Łoba byŭtu świesza motia, Dobra byłaby macocha,
4 Kab na borga volūdeņa! Kab na borga wołudienia! Gdyby nie złośliwa mowa!