Kar 1. (161-162)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kar 1. (161-162)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Iz tuo lauka zaļa zuole, Iz tō łāŭka zāla zōla, Na tem polu zielona trawa,
2 Kas var byut? Kas war bŷut? Co może być?
3 Iz tuo lauka zaļa zuole, Iz tō łāŭka zāla zōla, Na tem polu zielona trawa,
4 Tys gon var nūtikt! Tys gon war nū-tīkt! To dość może trafić się!
5 Iz tuos zuoles zalta rosa, Iz tōs zōlas zāłta rōsa, Na tych trawach złota rosa,
6 Kas var byut? Kas war bŷut, Co może być?
7 Iz tuos zuoles zalta rosa, Iz tōs zōlas zāłta rōsa, Na tych trawach złota rosa,
8 Tys gon var nūtikt! Tys gon war nū-tīkt! To dość może trafić się!
9 Iz tuos rosas sorkon rūza, Iz tōs rōsas sōrkon rūza, Na tych rosach czerwona róża,
10 Kas var byut? Kas war bŷut? Co może być?
11 Iz tuos rosas sorkon rūza, Iz tōs rōsas sōrkon rūza, Na tych rosach czerwona róża,
12 Tys gon var nūtikt! Tys gon war nū-tīkt! To dość może trafić się!
13 Iz tuos rūžas boltas gultas, Iz tōs rūżas bōłtas gūłtas, Na tych różach białe pościele, (łóżka)
14 Kas var byut? Kas war bŷut? Co może być?
15 Iz tuos rūzas boltas gultas, Iz tōs rūzas bōłtas gūłtas, Na tych różach białe pościele,
16 Tys gon var nūtikt! Tys-gon war nū-tīkt! To dość może trafić się!
17 Iz tuos gultas raibi deči, Iz tōs gūłtas rājbi diēczi, Na tych pościelach pstre dywany,
18 Kas var byut? Kas war bŷut? Co może być?
19 Iz tuos gultas raibi deči, Iz tōs gūłtas rājbi diēczi, Na tych pościelach pstre dywany,
20 Tys gon var nūtikt! Tys gon war nū-tīkt! To dość może trafić się!
21 Viers gulēja karaveiry, Wiērs gūleja kārawiejry, Na wierzchu leżeli wojacy,
22 Kas var byut? Kas war bŷut? Co może być?
23 Viers gulēja karaveiry, Wiērs gūleja kārawiejry, Na wierzchu leżeli wojacy,
24 Tys gon var nūtikt! Tys gon war nū-tīkt! To dość może trafić się!
25 Sasaudeiti, sašpuļuoti, Sāsaudiējti, sāszpulōti, Postrzelani, porąbani,
26 Kas var byut? Kas war bŷut? Co może być?
27 Sasaudeiti, sašpuļuoti, Sāsaudiējti, sāszpulōti, Postrzelani, porąbani,
28 Tys gon var nūtikt! Tys gon war nū-tīkt! To dość może trafić się!
29 Kluotu stuovēja siermi zyrgi, Kłōtu stōwieja siērmi zŷrgi, Blizko stały siwe konie,
30 Kas var byut? Kas war bŷut? Co może być?
31 Kluotu stuovēja siermi zyrgi, Kłōtu stōwieja siērmi zŷrgi, Blizko stały siwe konie,
32 Tys gon var nūtikt! Tys gon war nū-tīkt! To dość może trafić się!
33 Raud piec mani tāvs ar muoti, Rāud’ piēc māni tāus ar mōti, Płacze po mnie ojciec z matką,
34 Kas var byut? Kas war bŷut? Co może być?
35 Raud piec mani tāvs ar muoti, Rāud’ piēc māni tāus ar mōti, Płacze po mnie ojciec z matką,
36 Tys gon var nūtikt! Tys gon war nū-tīkt! To dość może trafić się!
37 Raud piec mani bruoli, muosas, Rāud’ piēc māni brōli, mōsas, Płaczą po mnie bracia siostry,
38 Kas var byut? Kas war bŷut? Co może być?
39 Raud piec mani bruoli, muosas, Rāud’ piēc māni brōli, mōsas, Płaczą po mnie bracia siostry,
40 Tys gon var nūtikt! Tys gon war nū tīkt! To dość może trafić się!
41 Raud piec mani ļaudaveņa, Rāud’ piēc māni lāudawienia, Płacze po mnie narzeczona,
42 Kas var byut? Kas war bŷut? Co moźe być?
43 Raud piec mani ļaudaveņa, Rāud’ piēc māni lāudawienia, Płacze po mnie narzeczona,
44 Tys gon var nūtikt! Tys gon war nū-tīkt! To dość może trafić się!
45 Naraud gauzi ļaudaveņa, Nā-rāud’ gāuzi lāudawienia, Nie płacz gorzko, kochanko,
46 Kas var byut? Kas war bŷut? Co może być?
47 Naraud gauzi ļaudaveņa, Nā-rāud’ gāuzi lāudawienia, Nie płacz gorzko, kochanko,
48 Tys gon var nūtikt! Tys gon war nū-tīkt! To dość może trafić się!
49 Na tu vīna tai palyki, Na tu wīna taj pāłyki, Nie ty jedna tak zostajesz,
50 Kas var byut? Kas war bŷut? Co może być?
51 Na tu vīna tai palyki, Na tu wīna taj pāłyki, Nie ty jedna tak zostajesz,
52 Tys gon var nūtikt! Tys gon war nū tīkt! To dość moźe trafić się!
53 Palīk daže muotis meita, Pālijk dāże mōtis miējta, Zostaje nawet matki córka,
54 Kas var byut? Kas war bŷut? Co może być?
55 Palīk daze muotis meita, Pālijk dāze mōtis miējta, Zostaje nawet matki córka,
56 Tys gon var nūtikt! Tys gon war nū-tīkt! To dość może trafić się!