Kar 5. (164-165)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kar 5. (164-165)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Es gotovs karaveirs, Eś gotoŭs karawiejrs, Ja gotowy wojak,
2 Gotovs kara kumeleņč [kumeleņš], Gotoŭs kara kumieleńcz, Gotowy wojenny konik,
3 Tuos dīnenis vin [viņ] gaideju, Tos dinienis win gajdieju, Tego dzionka tylko czekam,
4 Kod kieniņč [kieniņš] zini dūs. Kod kienińcz zini duś. Kiedy król wiadomość da.
5 Kod atguoja gruomoteņa, Kod at-goja gromotienia, Kiedy przyszedł papier,
6 Tos [tod] es sādūs iz kumeleni, Tos eś sadus iz kumieleni, Wtedy wsiadłem na konika,
7 Kod izsādu iz kumeli, Kod iz-sadu iz kumieli, Kiedy wsiadłem na konia,
8 Acavēru [atzavēru] atpakaļ, Acawieru atpakal, Obejrzałem się nazad
9 Kas piec mani gauži raud? Kas piec mani gaŭżi raŭd’? Kto po mnie gorzko płacze?
10 Raud muns tāvs, raud mameņa, Raŭd’ muns taŭs, raŭd’ mamienia, Płacze mój ojciec, płacze mamusia,
11 Ļaudaveņa vaira raud! Laŭdawienia wajra raŭd’! Żoneczka więcej płacze!
12 Gauži raud muns tēteite Gaŭżi raŭd’ muns tiatiejtia Gorzko płacze mój tatuś
13 Par šyupeleņu kuorumeņu, Par szyŭpieleniu korumieniu, O kołyseczki powieszenie,
14 Gauži raud muomuleņa Gaŭżi raŭd’ momulenia Gorzko płacze mamusia
15 Par mozenis šyupējumu, Par mozienis szyŭpiejumu, O maleńkiego kołysanie,
16 Vairuok raud ļaudaveņa Wajrok raŭd’ laŭdawienia Więcej płacze żoneczka
17 Par vaiņuka nūjāmumu! Par wajniuka nujamumu! O wianeczka odebranie!
18 Kab byutu taida zēlesteiba Kab byŭtu tajda zelestiejba Gdyby była taka łaska,
19 Nu tim kara vieršinīkim, Nu tim kara wierszinikim, Od tych wojskowych zwierzchników,
20 Vaztu [vastu] leidza ļaudaveņu, Waztu lejdza laŭdawieniu, Wiózłbym razem żoneczkę,
21 Lai radzātu ļaudaveņa Łaj radzatu laŭdawienia Niechby widziała żoneczka
22 Kaida dzeive saldātam! Kajda dziejwia sałdatam! Jakie życie żołnierza!
23 Puškas, lūdes, dzīd kai bites Puszkas, łudias, dzid kaj bitias Armaty, kule, śpiewają jak pszczoły
24 Ap tū munu augumeņu, Ap tu munu aŭgumieniu, Koło tej mojej urody,
25 Vēļ tys osyjs zūbineņč [zūbineņš] Wial tys osyjs zubinieńcz Jeszcze ten ostry pałasz
26 Uz gaļvenis lidinej! Uz galwienis lidiniaj! Nad główką lata!
27 Voi nu lūdis, nu zūbyna, Woj nu łudis, nu zubyna, Czy od kuli, czy od pałasza,
28 Es jau myužeigi aizmigšu! Eś jaŭ myŭżejgi ajz-migszu! Już ja na wieki zasnę!