Kar 6. (165)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kar 6. (165)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Div bolūzi paļtī dzēra [dzēre], Diŭ bołuźi paltî dziera, Dwa gołębie w kałuży pily,
2 Izdzāruši pleivynuoja, Iz-dzaruszi plejwynoja, Wypiwszy pluskały się,
3 Div buoleni karā guoja, Diŭ boleni karâ goja, Dwaj braciszkowie na wojnę szli,
4 Obi guoja rauduodami. Obi goja raŭdodami. Oba szli płacząc.
5 Voi byus īti, voi naīti, Woj byŭś iti, woj na iti, Czy będzie iść, czy nie iść,
6 Voi palikti šei zemē? Woj palikti szej ziamia? Czy zostać w tym kraju?
7 Šymā zemē loba dzeiva [dzeive], Szyma ziemia łoba dziejwa, W tym kraju dobre życie,
8 Meitas puišim taisa vītu, Miejtas pujszim tajsa witu, Dziewczęta chłopcom ścielą łóżko,
9 A kas taiseis saldātam A kas tajsiejs sałdatam A kto pościele żołnierzowi
10 I saldāta bierniņam? I sałdata bierniniam? I żołnierskiemu dziecku?
11 Saldāts guļ teirumā Sałdats gul tiejrumâ Żołnierz śpi w polu
12 Iz palāka akmisteņa, Iz pałaka akmistienia, Na szarym kamyku,
13 Blise līc zam gaļveņu, Blisia lić zam galwieniu, Strzelbę kładnie pod główkę,
14 Zūbineņč [zūbineņš] rūceņā, Zubinieńcz rucieniâ, Pałasz do ręki,
15 Kuru pusju saule tak, Kuru pusiu saŭla tak, W którą stronę słońce bieży,
16 Tī pagrīzs zūbynu! Ti pagriźś zubynu! Tam zwróci pałasz!