Kar 7. (165-166)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kar 7. (165-166)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Krauklis sēd ūzulā, Kraŭklis siad’ uzulâ, Kruk siedzi na dębie
2 Zalta kūklis kūklādams, Załta kuklis kukładams, Na złotej gęśli grając,
3 Byus kungim karā īt, Byŭś kungim kara it, Będzie panom na wojnę iść,
4 Nagulāt spylvynuos! Na gułat spyłwynos! Nie spać w pierzynach!
5 Karā īšu es mameņ, Kara iszu eś mamień, Na wojnę pójdę ja mamusiu,
6 Atguojis, jimšu ļaudaveņu, Atgojiś, jimszu laŭdawieniu, Przyszedłszy, wezmę żonę,
7 Tei byus loba muotis meita, Tiej byŭś łoba motis miejta, Ta będzie dobra matki córka,
8 Kura mani sagaideis! Kura mani sagajdiejś! Która na mnie zaczeka!