Hum 2. (167-168) O koziołku

Tekst źródłowy


Nazwa
Hum 2. (167-168) O koziołku
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kur ta tu nūbeji, uozeiti munu? Kur ta tu nū-bieji, ōziejti mūnu? Gdzieżeśty bywał, koziołku mój?
2 Patmaļuos, patmaļuos, kundziņu munu! Patmalōs, patmalōs, kūndziniu mūnu! We młynie, we młynie, paniczku mój!
3 Kū ta tu darieji, uozeiti munu? Kū ta tu dārieji, ōziejti mūnu? Cóżeś ty robił, koziołku mój?
4 Kvīšus myltus beidelieju, kuņdziņu munu! Kwīszus mŷłtus biējdieleju, kūńdziniu mūnu! Pszenną mąkę pytlowałem, paniczku mój!
5 Ar kū tu mērieji, uozeiti munu? Ar kū tu miērieji, ōziejti mūnu? (Z) czem ty mierzyłeś, koziołku mój?
6 Ar radzeņu, ar radzeņu, kuņdziņu munu! Ar rādzieniu, ar rādzieniu, kūńdziniu mūnu! (Z) rożkiem, (z) rożkiem, paniczku mój!
7 Ar kū tu streičieji, uozeiti munu? Ar kū tu striējczeji, ōziejti mūnu? (Z) czem ty strychowałeś, koziołku mój?
8 Ar kuojeņu, ar kuojeņu, kuņdziņu munu! Ar kōjeniu, ar kōjeniu, kūńdziniu mūnu! (Z) nóżką, (z) nóżką paniczku mój!
9 Ar kū tu staucieji [slaucieji], uozeiti munu? Ar kū tu stāucieji, ōziejti mūnu? (Z) czem ty zamiatałeś, koziołku mój?
10 Ar buordeņu, ar buordeņu, kundziņu munu! Ar bōrdieniu, ar bōrdieniu, kūndziniu mūnu! (Z) bródką, (z) bródką, paniczku mój!
11 Kū ta tu ēdi uozeiti munu? Kū ta tu ēdi ōziejti mūnu? Cóż ty jadłeś, koziołku mój?
12 Captus cuoļus, kvīšu maize, kundziņu munu! Cāptus cōlus, kwīszu mājzie, kūndziniu mūnu! Pieczone kurczęta, pszenny chleb, paniczku mój!
13 Kū ta tu dzēri, uozeiti munu? Kū ta tu dziēri, ōziejti mūnu? Cóż ty piłeś, koziołku mój?
14 Vīnu, madu, vīnu, madu, kundziņu munu! Wīnu, mādu, wīnu, mādu, kūndziniu mūnu! Wino, miód, wino, miód, paniczku mój!
15 Kur ta tu gulieji, uozeiti munu? Kur ta tu gūleji, ōziejti mūnu? Gdzież ty spałeś, koziołku mój?
16 Pi jumpravas, kambarī, kundziņu munu! Pi jūmprawas, kambarī, kūndziniu mūnu! U panienki, w komorze, paniczku mój!
17 Kai ta tev syta, uozeiti munu? Kaj ta tieu sŷta, ōziejti mūnu? Jakże cię bili, koziołku mój?
18 Ar pagali, par pakali, kundziņu munu? [!] Ar pāgali, par pākali, kūndziniu mūnu? Kijem po tyłku, paniczku mój!
19 A kam tu naklīdzi, uozeiti munu? A kam tu nā klījdzi, ōziejti mūnu? A czemuż nie krzyczałeś koziołku mój?
20 Es klīdzu, kai naklīdzu, kundziņu munu! Eś klījdzu, kaj nā klījdzu, kūndziniu mūnu! Ja krzyczałem, jak nie krzyczałem, paniczku mój!
21 A kai že tu klīdzi, uozeiti munu? A kaj-że tu klījdzi, ōziejti mūnu? A jakże ty krzyczałeś koziołku mój?
22 Be-e-e, be-e-e! kundziņu munu! Be-e-e, be-e-e! kūndziniu mūnu! Be-e-e, be-e-e! paniczku mój!
23 A kam tu nabāgi, uozeiti munu? A kam tu nā-bagi, ōziejti mūnu? A czemu ty nie uciekałeś, koziołku mój?
24 Es bāgu, kai nabāgu, kuņdzeņu munu! Eś bāgu, kaj nā bagu, kūńdzieniu mūnu! Ja uciekałem, jak nie uciekałem, paniczku mój!
25 Kai ta tu bāgi, uozeiti munu? Kaj ta tu bāgi, ōziejti mūnu? Jakże ty uciekałeś, koziołku mój?
26 Lipa aukšuok [augšuok] sēteni, kundziņu munu! Līpa āukszok siētieni, kūndziniu mūnu! Ogon wyżej płotu, paniczku mój!