Hum 3. (168)

Tekst źródłowy


Nazwa
Hum 3. (168)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kūklej, kūklej muņs buoleleņš: Kūklej, kūklej mūńs boleleńsz: Gra na gęśli, gra na gęśli mój braciszek:
2 Pyrmudīn, pyrmudīn Pŷrmudin, pŷrmudin W poniedziałek, w poniedziałek
3 Saslyms muna ļaudaveņa, Sāsłyms mūna lāudawienia, Zachorowuje moja żona,
4 Ūtardīn, ūtardīn Ūtardin, ūtardin We wtorek, we wtorek
5 Es pats gaužy rauzu, Eś pāts gāuży rāuzu, Ja sam gorzko płaczę,
6 Jau trešdīn, jau trešdīn Jāu trēszdin, jāu trēszdin Już w środę, już w środę
7 Nūmiers muna ļaudaveņa, Nūmierś mūna lāudawienia, Umiera moja żona,
8 Caturdīn [caturtdīn], caturdīn [caturtdīn] Cāturdin, cāturdin We czwartek, we czwartek
9 Iznas munu ļaudaveņu Īznas mūnu lāudawieniu Wynoszą moją żonę
10 Jau pīkdīn [pīktdīn], jau pīkdīn [pīktdīn], Jāu pīkdin, jāu pikdin, Już w piątek, już w piątek
11 Boltyjūs gaļdeņūs, Bołtyjūs galdieniūs, W białych deszczkach,
12 Jau sasdīn [sastdīn], jau sasdīn [sastdīn] Jāu sāsdin, jāu sāsdin Już w sobotę, już w sobotę
13 Dzaltanuos smiļktenuos, Dzałtanōs smilktienōs, W żółtym piaseczku,
14 Jau svādīn [svātdīn], jau svādīn [svātdīn] Jāu swādin, jāu swādin Już w niedzielę, już w niedzielę
15 Jis pats krūdzeņā, Jīs pāts krudzieniā, On sam w karczmie,
16 Ols kaneņa rūceņā. Ōłs kānienia rucieniā. Piwa konewka w rączce.
17 Voi dzīduot, voi rauduot, Woj dzīdot’, woj rāudot’, Czy śpiewać, czy płakać,
18 Voi jimt jaunu ļaudaveņu? Woj jīmt’ jāunu laudawieniu? Czy brać nową żonę?
19 Lobuok dzīzu, nekai raužu, Łōbok dzīzu, nēkaj rāużu, Lepiej śpiewam, niźli płaczę,
20 Jimšu jaunu ļaudaveņu! Jīmszu jāunu lāudawieniu! Wezmę nową żonę!