Hum 4. (168-169) Dzīsme dzāruoju

Tekst źródłowy


Nazwa
Hum 4. (168-169) Dzīsme dzāruoju
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Dzēru, dzēru krūdzeņā Dziēru, dziēru krudzienia Piłem, piłem w karczemce,
2 Acagūlūs [atzagūlūs] uz mieslīņa, Āca-gułus uz mieśliniā, Zasnąłem na śmietniku,
3 Kab zynuotu ļaudaveņa, Kab zŷnotu lāudawienia, Żeby wiedziała żona,
4 Ka es guļu uz mieslīņa, Kā eś gūlu uz mieśliniā, Że ja śpię na śmietnisku,
5 Sātā maņ natykt! Sāta mań nā-tykt! Do domu nie dostałbym się!
6 Pats es dzāru, pats guļuoju, Pāts eś dzāru, pāts gulōju, Sam ja piję, sam hulam,
7 Pats laikim gryuši struoduoju! Pāts łājkim grŷuszi strōdoju! Sam czasem ciężko pracuję!
8 Kas nu tova struoduojuma, Kas nu tōŭa strōdojuma, Co z twojej pracy,
9 Krūdzenīkam peļninēsi, Krūdzienikam piēlniniesi, Karczmarzowi zarobek,
10 Tev patim nikuo! Tiēu pātim nikō! Tobie samemu nic!
11 Ak, veirs muns, tu dzāruos [dzāruojs] esi! Ak, wiējrs mūns, tu dzāros ēsi! Ach, mężu mój, ty pijany jesteś!
12 Klus tu kuce, narej maņ! Kłūś tu kūcia, nā-rēj māń! Milcz ty suczka, nie szczekaj mi!
13 A tu pats kai suņc [suņs] rej! A tu pāts kaj suńc rēj! A ty sam jak pies szczekasz!
14 Sātā nakti naguļoj! Satā nākti nā-guloj! W domu w nocy nie śpisz!
15 A kod veirs uz krūga nūguoja, A kod wiējrs uz krugā nū-goja, A kiedy mąż do karczmy poszedł,
16 Tyuleņ sirds muna bāduoja, Tŷŭleń sīrds mūna bādoja, Zaraz serce moje się trapiło,
17 Kab nu krygu [krūgu] lab atītu, Kab nu krŷgu łab at-ījtu, Żeby z karczmy dobrze przyszedł,
18 Kab uz ceļa napakrystu, Kab uz ciēla nāpa-krŷstu, Żeby na drodze nie upadł,
19 Kab daguna naizsystu, Kab dāguna nāiz-sŷstu, Żeby nosa nie rozbił,
20 Kab atguojis lab runuotu, Kab āt-gojis łab rūnotu, Żeby przyszedłszy dobrze mówił,
21 Kab jis mīreigs byutu! Kab jīs mīrejgs bŷutu! Żeby on spokojny był!
22 Ak, tu muna ļaudaveņa, Ak, tu mūna lāudawienia, Ach, ty moja żoneczko,
23 Gudru tovu podūmeņu, Gūdru tōŭu pōdumieniu, Mądra twoja rada,
24 Koč gaidieji rauduodama, Kōcz gājdieji rāudodama, Choć czekałaś płacząc,
25 Bet sajēmi dzīduodama, Bet sājemi dzīdodama, Lecz przyjęłaś śpiewając,
26 Ar mīleigu sovu runu, Ar mīlejgu sōŭu runu, (Z) miłą swoją mową,
27 Ar ļusteigu sovu pruotu, Ar lūstiejgu sōŭu protu, (Z) wesołym swoim rozumem,
28 Ak, tu muna mīleigoa, Ak, tu mūna mīlejgoa, Ach, ty moja najmilsza,
29 Ak, tu muna žēleigoa! Ak, tu mūna żēlejgoa! Ach, ty moja najlitościwsza!