Hum 6. (170)

Tekst źródłowy


Nazwa
Hum 6. (170)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Vīns gons nūmiera, Wīns gons nūmiera, Jeden pastuch umarł,
2 Vysi goni raudova, Wŷsi gōni rāudowa, Wszyscy pastusi płakali,
3 Zeile nese vēsti Ziējla niāsia wiēśti Sikorka niosła wiadomość
4 Tāvam ar muoti, Tāwam ar mōti, Ojcu z matką,
5 Lai cap pluoceņus, lai dora olu, Łaj cāp płōcienius, łaj dōra ōłu, Niech pieką placki, niech robią piwo,
6 Lai īt ganeņu pavadeitu! Łaj īt gānieniu pāwadiejtu! Niech idą pastuszka przeprowadzić!
7 Dzeņc [dzeņs] kola škierstu Dziēńc kōła szkiērstu Dzięcioł kuł trumnę
8 Sausas egles viersyunē, Sāŭsas ēglas wiersyuniā, Na suchej jodły wierzchołku,
9 Cyuka roka duobi aukstā [augstā] kolnā, Cŷuka rōka dōbi āukstā kołnā, Świnia kopała jamę na wysokiej górze,
10 Dzaguze zvaneja leikā bārzā, Dzāguzia zwānieją lejkā barzā, Kukułka dzwoniła na pochyłej brzozie,
11 Vysi seiki putneni Wŷsi siējki pūtnieni Wszystkie drobne ptaszeczki
12 Guoja Dīva lyugtu. Gōja Dīwa łyŭgtu. Szły Bogu modlić się.