Hum 8. (171)

Tekst źródłowy


Nazwa
Hum 8. (171)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kas tī mežā kloudzējuos Kas tī mieżā kłōudziejos Co tam w lesie stuknęło
2 Un tai cīši reibējuos? Un taj cīszi riējbiejos? I tak bardzo gruchnęło?
3 Mušeņ ūds nu kūka kryta, Mūszeń ūds nu kūka krŷta, Musi być komar z drzewa spadł,
4 Un sev golvu cīš sasyta, Un siēu gōłwu cisz sasŷta, I sobie głowę bardzo rozbił
5 Gludu kaulu kryuteža, Głudu kāułu krŷutieża, Gładką kość piersiową,
6 Ūtru kaulu gurnkauli, Ūtru kāułu gūrn-kāuli, Drugą kość biodrową,
7 Izsyta nu mutes div zūbus Īz-syta nu mūtias dīu zūbus Wybił ze gęby dwa zęby
8 Un nu suonu treis kaulu Un nu sōnu trejs kāułu I z żeber trzy kości.
9 Vuornys iz tuo bolsa saskrēja, Wōrnys iz tō bōłsa sāskrieja, Wrony na ten głos zleciały się,
10 Slymā ūda apraudzeit. Słŷma ūda āp-raudziejt. Chorego komara opatrzyć.
11 Dasazyna myusa moza, Dāsa-zyna mŷusa mōza, Dowiedziała się mucha mała,
12 Eistā muoseņa byudama, Ējsta mōsienia bŷudama, Rodzoną siostrą będąc,
13 Škiņkoj auzys ar mīzim, Szkīńkoj āuzys ar mīźim, Darowuje owsa z jęczmieniem,
14 Škiņkoj dryčus ar kvīšim, Szkīńkoj drŷczus ar kwīszim, Darowuje gryki z pszenicą,
15 Škiņkoj zuoboks [zuobokus] ar pīšim Szkīńkoj zōboks ar pīszim, Darowuje but z ostrogą,
16 Div puors veižu ar stryčim. Dīŭ pors wiējżu ar strŷczim. Dwie pary łapci ze sznurkami.