Hum 10. (172 – 173)

Tekst źródłowy


Nazwa
Hum 10. (172 – 173)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Ūdeņč [ūdeņš]. Udieńcz. Komarek.
2 Kas tik jiusu satrivēja Kas tik jiūsu sā-triwieja Co tak was strwożyło,
3 Zam ūzula dūcēja? Zam ūzuła dūcieja? Pod dębem zadudniło?
4 Voi na ūdeņč [ūdeņš] nūsleidēja Woj na ūdieńcz nū-ślejdieja Czy nie komarek ześliznął się
5 Uz gaļveņas nūkryta Uz gālwienias nū-kryta Na główkę spadł
6 Nu zora, nu zora! Nū zōra, nū zōra! Z gałęzi, z gałęzi!
7 Tec, skrīn dreižuok myuseņa, Tiēc, skrīn drējżok mŷusienia, Bieży, leci prędzej muszka,
8 Apraug sovua [sova] svuoteņa, Āp-raug sōŭua swōtienia, Ogląda swego swatka,
9 Kurs koklu salauzeja, Kurs kōkłu sā-łauzieja, Który szyję złamał,
10 Suonkaulus sadanzeja [sadauzeja] Sōn kaułus sā-danzieja Żebra potłukł
11 Nūkryzdams, nūkryzdams. Nū-kryzdams, nū-kryzdams. Spadając, spadając.
12 Voi vasals esi ūdeņč [ūdeņš], Woj wāsałs ēsi ūdieńcz, Czy zdrów jesteś komarku,
13 Munu vysmīlais draudzeņč [draudzeņš]? Mūnu wys mīłajs drāudzieńcz? Mój najmilszy przyjacielu?
14 Jau mes vair nadoncuosim, Jāu mies wajr nā-doncosim, Już my więcej nie będziem tańcować,
15 Ar tevim naguļuosim Ar tiēwim nā-gulosim Z tobą nie będziem hulać
16 Pa pūrim, pa pūrim. Pa pūrim, pa pūrim. Po błotach, po błotach!
17 Naraud myuseņa manis, Nā-raud mŷusienia manis, Nie opłakuj, muszko mnie,
18 Jemsi tu vysu piec manis, Jēmsi tu wŷsu piec mānis, Weźmiesz ty wszystko po mnie,
19 Paliks tev muni rogi, Pāliks tiēu mūni rōgi, Zostaną ci moje rogi,
20 Groznys daguns un nogi Grōznys dāguns un nōgi Ostry nos i pazury
21 Piec smiertes, piec smiertes! Piec śmiērtias, piec śmiērtias! Po śmierci, po śmierci!
22 Divi mārcenis tauku Dīwi mārcienis tāuku Dwa funciki sadła
23 Byus deļ tevis aiz leja, Bŷuś del tiēwis ājz lēja, Będzie dla ciebie na omastę,
24 Gurnus sev sakaļteisi Gūrnus siēu sākaltiejsi Szynki sobie uwędzisz
25 Un ar gaļu baruosīs Un ar gālu bārosiś I mięsem będzie się karmić
26 Kas dīnas, kas dīnas! Kas dīnas, kas dīnas! Każdego dnia, każdego dnia,
27 Vēļ aiz desmet ūlekšu Wiel ajz diēśmiat ūlekszu Jeszcze za dziesięć łokci
28 Paliks deļ tevi zornu, Pāliks del tiēwi zōrnu, Zostanie dla ciebie kiszek,
29 Pītaisēsi sev dasu Pī-tajsiesi siēu dāsu Porobisz sobie kiszki
30 Deļ kuozu un krystobu Del kōzu un krŷstobu Na wesele i chrzciny
31 Nu otkon, nu otkon. Nu ōtkon, nu ōtkon. I znowu, i znowu!
32 A deļ bēru gaļveņa, A del biēru gālwienia, A na pogrzeb główka,
33 Plauškys, kuojas, sirgsneņa, Płāuszkys, kōjas, sīrgśnienia, Płucka, nogi, serduszko,
34 Spuorneni un nadzeni, Spōrnieni un nādzieni, Skrzydełka i pazurki,
35 Uoda byus deļ brandivīna Ōda byuś del brāndiwīna Skóra będzie na wódkę
36 Šynkaram, šynkaram. Szŷnkaram, szŷnkaram. Szynkarzowi, szynkarzowi!
37 Kai pa vīnai izdzersim Kaj pa wīnaj īz-dziersim Kiedy po jednej wypijem
38 Un gluozeitis apguosim [apguozsim] Un głōziejtis āpgosim I szklaneczki przewrocim
39 Zyčeidami ūdeņam Zŷczejdami ūdieniam Życząc komarkowi
40 Mīra itam biedeigam Mira ītam biēdiejgam Spokoju temu biedakowi
41 Myužeigam, myužeiga [myužeigam]. Mŷużejgam, mŷużejga. Na wieki wieków!