Roz 2. (174 – 175)

Tekst źródłowy


Nazwa
Roz 2. (174 – 175)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Tai reizē sēžu kriumeņūs Taj riējzia siēżu kriumienius Tak raz siedziałem na pagórku
2 Un uz upeites styureņa, Un uz ūpiejtiaś stŷurenia, I na rzeczki węgiełku,
3 Nu putnim dzīsmu prīcuojūs, Nu pūtnim dzīśmu prīcojuś, Ptaszków pieśnią cieszyłem się,
4 Vys guoduodama sēdēju. Wŷs gōdodama siēdieju. Wciąż rozmyślający siedziałem.
5 Ak, jius putneni laimeigī, Ak, jīus pūtnieni łājmiejgi, Ach, wy ptaszeczki szczęśliwe,
6 Skrejit un dzīdit ļusteigi, Skrējit un dzīdit lūstiejgi, Latacie i śpiewacie wesoło,
7 Nikaidas bādas nazynot, Nikājdas bādas nā-zynot, Żadnych bied nie znacie
8 Bet Dīvu vin [viņ] cīnejot! Bet Dīwu wīn cīniejot! Ale Boga tylko chwalicie!
9 Skraidet ka spuorni pa gaisu Skrājdiat ka spōrni pa gājsu Latacie jak bąki po powietrzu
10 Un īkš vuorgim jes [es] irgaisu [izgaisu], Un īksz wōrgim jes īr-gājsu, A w nędzach ja ginę,
11 Navā maņ puorstuošonas, Nāwa mań pōrstoszonas, Nie ma mi odpoczynku,
12 Vysod sēdēja pi suonu. Wŷsod siādiaja pi sōnu. Zawsze siedziały przy boku.
13 Bēdeigs es vīns uz pasauļa, Biēdiejgs eś wins uz pāsaula, Biedak ja sam na świecie,
14 Koč maņ spiedēja taida saule, Kocz mań śpiēdieja tājda sāula, Choć mi świeciło takie słońce,
15 Bet laime naskur [nazkur] izgaisa, Bet łājmia nāskur īzgajsa, Ale szczęście gdzieś zginęło,
16 Navā ni tymsa, ni gaisa! Nāwa ni tŷmsa, ni gājsa! Nie ma ani ciemno, ani jasno!