Roz 4. (176)

Tekst źródłowy


Nazwa
Roz 4. (176)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Pi līkneņas stuovādama, Pī līknienias stōuadama, Przy dolince stojąc,
2 Pučeitis laseju Pūczejtiś łāsieju Kwiatki zbierałam
3 I pa celeni jīdamama [īdama] I pa ciēleni jīdamama I po dróżce idąc
4 Vaiņuceņu veju. Wājniucieniu wiēju. Wianeczek wiłam.
5 Skaistys pučeitis zīdēja, Skājstys pūczejtis zīdieja, Piękne kwiatki kwitły,
6 Ka iz zemes stuovēja, Ka iz ziēmias stōwieja, Gdy na ziemi stały,
7 Ka nūruovu, rūka auga Ka nūrowu, rūka āuga Gdy zerwałam, w ręku rosły
8 Bydto kai nabeja. Bŷdto kaj nā bieja. Tak jak gdyby nie były (?)
9 Nyu es augu jauneņka. Nŷu eś āugu jāunieńka. Teraz ja rosnę młodziutka,
10 Bet dreiza un mudriņka, Bet drējza un mūdrińka, Ale żywa i prędka,
11 Dzeivuoju ber [bez] vysa ļauna, Dziējwoju bier wŷsa lāuna, Żyję bez wszelkich nieprzyjemności,
12 Vasala un ļusteiga, Wāsała un lūstiejga, Zdrowa i wesoła,
13 Kai pučeite dreiž nūveita, Kaj pūczejtia drejż nuwiejta, Jak kwiatek prędko uwiędły,
14 Es nabyušu cik gleita, Eś nā-byuszu cik glējta, Nie będę tak piękna,
15 Ka nūvess mani nu šenes, Ka nū wieśś māni nu szāniaś, Gdy wywiozą mię stąd.
16 Kaiže vysod na rauduošu, Kaj-że wŷsod na rāudoszu, Jakże zawsze nie będę płakać,
17 Ka naspeid jau saule, Ka na śpiējd’ jāu sāula, Że nie świeci już słońce,
18 Īliks grobā, tī sapyušu, Īlikś grobā, tī sāpyuszu, Włożą do grobu, tam zgniję,
19 Kur nūvess dvēseli, tī nūīšu, Kur nūwiaśś dwiāsiali, ti nū-iszu, Gdzie zawiodą duszę, tam pójdę,
20 Koč i ceļa nazynu. Kocz i ciēla nā-zynu. Choć i drogi nie wiem.