Roz 5. (176 – 177)

Tekst źródłowy


Nazwa
Roz 5. (176 – 177)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Muote guoja slūtu grīztu Mōtia gōja słūtu griztu Matka poszła miotły rznąć
2 Ar pīcom meitiņom, Ar pīcom miējtiniom, Z pięcioma córeczkami,
3 Poša pīktuo piedeleita [piedeleite], Pōsza pīkto piēdielejta, Sama piąta, ostatnia
4 Nūsleikuse raseņā, Nūślejkusia rasieniā, Utopiła się w rosie,
5 Nas raseņa, napanas, Nās rāsienia, nā-panas, Niesie rosa, nie uniesie,
6 Īnasuse Daugovā, Īnasusia Daugowā, Zaniosła do Dźwiny,
7 Nas Daugova, napanas, Nās Dāugowa, nā-panas, Niesie Dźwina nie uniesie,
8 Īnasuse jiuryņā, Īnasusia jīuryniā, Zaniosła do morza,
9 Nas jiuryņa, napanas, Nās jīuryniā, nā-panas, Niesie morze, nie uniesie,
10 Izsyt viļnis maleņā. Īz-syt wīlnis maleniā. Wybiły fale na brzeżek.
11 Tī izauga kupla līpa Tī īz-auga kūpła līpa Tak wyrosła rozłożysta lipa
12 Ar devenim zarenim, Ar diēwienim zārienim, Z dziewięcioma gałązkami,
13 Tī muns buoleņč [buoleņš] kūklis škēle. Tī mūns bōleńcz kūklis szkiela. Tam mój braciszek gęśl ciosa.
14 Skaņ, kūkleitis, napaskaņ, Skāń, kūklejtiś, nā-paskań, Graj gęśli, nie zagraj,
15 Kai skaņ duorga dvēseleite. Kaj skāń dōrga dwiāsielejtia. Jak gra droga duszyczka.