Roz 7. (177 – 178)

Tekst źródłowy


Nazwa
Roz 7. (177 – 178)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Sarksneits reitapusē dag, Sārkśniejts rējta-pūsie dāg, Czerwoność (zorza) z porannej strony pali się,
2 Nakts, tymseibas muote, bāg, Nākts, tŷmsiejbas mōtia, bāg, Noc, ciemności matka ucieka,
3 Dīndareiga saule lāc, Dīn-dāriejga sāula łac, Dzień czyniące słońce wstaje,
4 Vysur spūdra gaisma aust, Wŷsur spūdra gājsma āust, Wszędzie jasna światłość świta,
5 Gaiļs ar Dīvu gūdu skaņ, Gājls ar Dīwu gūdu skāń, Kogut z Bożą chwałą gra,
6 Myus nu gultus uorā dzan! Mŷus nu gūłtus ōra dzān! Nas z łóżek precz wygania!
7 Ak, tu cyulāks [cylvāks], prūtu kaunu, Ak, tu cŷułaks, prūtu kāunu, Ach, ty człowieku, rozumiej wstyd,
8 Laiks nu gultas uorā nuokt, Łājks nu gūłtas ōra nōkt’, Pora z łóżek precz wstawać,
9 Pateikšonu Dīvam dūt, Pātiejkszonu Dīwam dūt’ Podziękowanie Bogu dać,
10 Cikam saule zemē rit! Cīkam sāula ziemiā rit’! Nim słońce (na dół) zajdzie.