Roz 11. (179)

Tekst źródłowy


Nazwa
Roz 11. (179)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Krist kristim šolka būrde Krist kristim szołka burdia Krzyż na krzyż jedwabna wstążka
2 Myusu muoseņas gaļveņā, Myŭsu mosienias galwieniâ, U naszej siostrzyczki na główce,
3 Kur jei jēme, kas jei [jai] deve? Kur jej jemia, kas jej diewia? Gdzie ona wzięła? kto jej dał?
4 Mēs, buoleni, napierkām [napierkom]! Mies, boleni, na-pierkam! My braciszkowie, nie kupiliśmy!
5 Kuo sauleite spūdra lēce, Kô saŭlejtia spudra lacia, Czego słoneczko jasno wstajesz,
6 Ka cik spūdra naleiguoja? Ka cik spudra na-lejgoja? Kiedy tak jasno nie zaszłoś?
7 Kuo muoseņa skaista augi, Kô mosienia skajsta aŭgi, Czego siostrzyczko ładnie rośniesz,
8 Ka ar gūdu nadzeivuoji, Ka ar gudu na dziejwoji, Kiedy z poczciwością nie żyjesz,
9 Ka ar gūdu nanosuoji Ka ar gudu na nosoji Kiedy z poczciwością nie nosisz
10 Sovu zeiļu vaiņuceņu! Soŭu ziejlu wajniucieniu! Swego paciorkowego wianeczka!