Roz 12. (179 – 180)

Tekst źródłowy


Nazwa
Roz 12. (179 – 180)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Guoja meita iz olūta, Goja miejta iz ołuta, Szła dziewczyna do źródła,
2 Piec solta jiudisneni, Piec sołta jiŭdiśnieni, Po zimną wodeczkę,
3 Puiškins klīdza [klīdze] pakaļā: Pujszkins klidza pakala: Chłopak wołał z tyłu:
4 Ak, tu meitiņ, pagaid mani! Ak, tu miejtiń, pagajd mani! Ach, ty dziewcze, zaczekaj na mnie!
5 Ak, tu puika, puiškineņ, Ak, tu pujka, pujszkinień, Ach, ty chłopcze, chłopczyku,
6 Glupu tovo [tovu] podūmeņ! Głupu toŭo podumień! Głupia twoja myśl!
7 Naklīdz vysa gaļveņā, Na-klidz wysa galwieniâ, Nie wołaj na całą głowę,
8 Tāvs stuov aiz vuorteņu, Taŭs stoŭ ajz wortieniu, Ojciec stoi za wrotami,
9 Sauce maņ iz duorzeņa Saŭcia mań iz dorzienia Woła mię do ogródka
10 Maganeņu paravātu. Maganieniu parawatu. Maczek wyrywać.