Roz 14. (180)

Tekst źródłowy


Nazwa
Roz 14. (180)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kur tu teci moza pele? Kur tu tieci moza piela? Gdzie ty biegasz, mała myszko?
2 Da orūdam zierņa zogtu! Da orudam ziernia zogtu! Do sąsieka groch kraść!
3 Kai tī tevi naatroda? Kaj ti tiewi na atroda? Jak tam ciebie nie znaleźli?
4 Es nūbāgu aleņā! Eś nu-bagu aleniâ! Ja uciekłam do norki!
5 Kai tu tī nasasoli? Kaj tu ti na-sasoli? Jak ty tam nie zmarzłaś?
6 Sazakūru kaula guni! Sazakuru kaŭła guni! Zapaliłam kościany ogień!
7 Kai tu tī nasadagi? Kaj tu ti na-sadagi? Jak ty tam nie spaliłaś się?
8 Apsaspraužu ar odotom! Apsaspraŭżu ar odotom! Otoczyłam się igłami!
9 Kai tev ašnis natecēja? Kaj tieŭ asznis na-tiecieja? Jak ci krew nie ciekła?
10 Ap satiepu ar vacu svīkstu! Ap satiepu ar wacu świkstu! Wysmarowałam się starem masłem!
11 Kur tu jēmi vacu svīkstu? Kur tu jemi wacu świkstu? Gdzie ty wzięłas starego masła?
12 Vacuos muotis teineitē! Wacos motis tiejniejtiâ! U babki w tyneczce!
13 Kur tei jēme vacā muote? Kur tiej jemia waca motia? Gdzie go wzięła babka?
14 Raibys gūvis ciceņā! Rajbys guwis cicieniâ! W pstrokatej krowy dojce!
15 Kur tei jēme raiba gūs [gūvs]? Kur tiej jemia rajba gŭs? Gdzie go wzięła pstrokata krowa?
16 Zalis zuolis goleņā! Zalis zolis goleniâ! W zielonej trawy koniuszku!
17 Kur tei jēme zaļa zuole? Kur tiej jemia zala zola? Gdzie go wzięła zielona trawa?
18 Dīvs īmete raseņā! Diŭs imiatia rasieniâ! Bóg wrzucił do rosy?
19 Kur palyka raseņa? Kur pałyka rasienia? Gdzie podziała się rosa?
20 Satecēja jiuriņuos! Satiecieja jiŭriniôs! Sciekła do morza!
21 Kur palyka jiurinis? Kur pałyka jiŭrinis? Gdzie podziały się morza?
22 Tūs izdzēra [izdzēre] Dīva zyrgi! Tus iz-dziara Diwa zyrgi! To wypiły Boga konie!
23 Kur palyka Dīva zyrgi? Kur pałyka Diwa zyrgi? Gdzie podziały się Boga konie?
24 Dīva dāli nūjuoja Diwa dali nu-joja Boży synowie pojechali
25 Saulis meitas pracātu! Saulis miejtas pracatu! Słońca córkę swatać!