Zagadki G-K

Tekst źródłowy


Nazwa
Zagadki G-K
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 26. Galdeņč [galdeņš] pūra vidā, ni ryus, nie peļ. {Mēle} 26. Galdieńcz pȗrā wyda, ni ryŭś, ni piel. {Miala} 26. Deszczyk w błota środku, ani rdzewieje, ani pleśnieje. {Język}
2 27. Gaiļs loktā, zornys zemē. {Zvons} 27. Gajls łoktā, zornys ziemiā. {Zwons} 27. Kogut na półce, kiszki na ziemi. {Dzwon}
3 28. Galis buceņa, dzelža steipiņa. {Gradzyns iz piersta} 28. Galis bȗcienia, dzielża stiejpinia. {Gradzyns iz piersta} 28. Mięsna beczułeczka, żelazny obręczyk. {Pierścionek na palcu}
4 29. Galis zuordz [zuords], dzelz acspaidi [atspaidi]. {Zyrgs i pokovi} 29. Galis zordź, dzielź acspajdi. {Zyrgs i pokowi} 29. Mięsny przeplot, żelazne podpory. {Koń i podkowy}
5 30. Gaška ustabā, kukuli aiz durovu. {Seja} 30. Gaszka ustabā, kukuli ajz durowu. {Sieja} 30. Goście w izbie, kukiełki za drzwiami. {Sostroń (belka pod sufitem)}
6 31. Gosts īt par ustabu, a požogs čūksta. {Kačš [kačs] i aste} 31. Gosts it par ustabu, a pożogs czukstā. {Kaczsz i aśtia} 31. Gość idzie przez izbę, a ożog [!] w tyłku. {Kot i ogon}
7 32. Grobs vysā myužā, vuoks pus myuža. {Upe i lads} 32. Grȏbs wysa myŭża, wȏks pus myŭża. {Upia i łâds} 32. Trumna cały wiek, wieko pół wieku. {Rzeka i lód}
8 33. Gūs stov, atīt viers, cauruma meklej. {Atslāga i bierneņč [bierneņš]} 33. Gȗs stoŭ, atit wierś, caŭruma mieklej. {Atsłaga i biernieńcz} 33. Krowa stoi, przychodzi wół dziury szuka. {Zamek i klucz}
9 34. Ilzai biksis, Grītai mice, lylais omuts plyks un kails. {Rīksts, avikša, uobels} 34. Ilzaj biksis, Gritaj micia, łyłajs ȏmutś dłyks [!] un kajłs. {Rȋksts, awiksza, obiels} 34. U Ilzy (Elżbiety) spodnie, u Grity czepek, - wielki cymbał nagi i goły. {Orzech, malina, jabłko}
10 35. Īlops iz īlopu, odotys ni dyuriņa. {Vysta} 35. Iłops iz iłopu, odotys ni dyŭrijnia. {Wysta} 35. Łata na łacie, igły ani ukłucia. {Kura}
11 36. Iz kolna bolta gūs, tai guvei ploti rogi, zalta nogi. {Baznīca} 36. Iz kołna bołta gȗs, taj guwiaj płoti rogi, załta nogi. {Baźnica} 36. Na górze biała krowa, tej krowie szerokie nogi, złote pazury. {Kościół}
12 37. Jumprava doncoj, vādars bryst. {Šupļa rateņa} 37. Jumprawa doncoj, wadars bryśt’. {Szupla ratieniā} 37. Panna tańcuje, brzuch brzęknie. {Szpulka u kołowrotku}
13 38. Kača aste par azaru. {Kotla račuka} 38. Kacza aśtia par azaru. {Kotła raczuka} 38. Kota ogon przez jezioro. {U kotła rączka}
14 39. Ka dalīk, to mozuok, ka atjem to vairuok. {Golva iz poduškas} 39. Ka dalijk, to mozok, ka atjem to wajrok. {Gołwa iz poduszkas} 39. Jak dołoży, to mniej, jak odbierze, to więcej. {Głowa na poduszce}
15 40. Kai sirdi mīlej, a ka zaglis sasīņ. {Sateits bārns} 40. Kaj sȋrdi milej, a kaj zaglis sasiń. {Satiejts barns} 40. Jak serce kocha, a jak złodzieja związuje. {Spowite dziecko}
16 41. Kas iz golda, tys sunim, kas zam golda, tys ļaudim. {Mylty sītā} 41. Kas iz gołda, tys sunim, kas zam gołda, tys laŭdim. {Myłty sitā} 41. Co na stole, to psom, co pod stołem to ludziom. {Mąka w sicie.}
17 42. Keisels rekžynēs. {Mads szyunūs} 42. Kiejsiels rekżyniās. {Mâds szyŭnus} 42. Kisiel w siatce do noszenia siana. {Miód w plastrach}
18 43. Ka guļ, mozuoks na kačš [kačs], ka ceļās, lyluoks na zyrgs. {Lūks} 43. Ka gut [!], mozoks na kaczsz, ka cielaś, łyłoks na zyrgs. {Łȗks} 43.Kiedy leży, mniejszy niż kot, kiedy wstanie, większy niż koń. {Dęga (w uprzęży) nad głową końską}
19 44. Kuort kuortam laša gaļa/gale, raudot raud deiruotojs. {Seipuls} 44. Kort kortam łasza gala, raŭdot’ raŭd diejrotojs. {Siejpułs} 44. Słój na słoju łosie mięso, płakać płacze łupież (ten, co skórę zdziera). {Cebula}
20 45. Krauklis krāc, bierzs leigojuos. {Zvons baznīcā} 45. Kraŭklis krâc, bierźś lejgojos. {Zwons baznicā} 45. Kruk kracze, brzozy kołyszą się. {Dzwonek w kościele}
21 46. Krauklis sovs [sovus] bārnus par sēteni baroj. {Baznīckungs dūd Sakrakmentu} 46. Kraŭklis sous barnus par sietieni baroj. {Baznic-kungs dud Sakramentu} 46. Kruk swoje dzieci przez płot karmi. {Ksiądz daje komunią}
22 47. Krīvs dūbē, buorda uorā. {Bacwiņc [batviņs]} 47. Kriŭs dubiā, borda ora. {Baćwińc} 47. Moskal w jamie, broda na wierzchu. {Burak}
23 48. Krīvs stov, a paute [pauti?] grab. {Uobeli iz uobelnīcas} 48. Kriūs stoū, a pautie grab. {Obieli iz obielnijcas} 48. Moskal stoi, a jaja szeleszczą. {Jabłka na jabłoni}
24 49. Kūceite rej, zūbi bierst. {Paiseklis} 49. Kuciejtia rej, zubi bierśt. {Pajsiekliś} 49. Suczeczka szczeka, zęby wypadają. {Miądlica}
25 50. Kur tu skrīsi, luko-luks? Kas tev bādys, pacierpeņč [pacierpeņš]? {Daugova i pļova} 50.Kur tu skrisi, łuko-łuks? Kas tieu badys, pacierpieńcz? {Daŭgowa i plowa} 50. Gdzie ty bieżysz kręto pokręcona? Co tobie za bieda (do tego), ostrzyżona? {Dźwina i łąka}
26 51. Kurkina klavam durovu nova [navā]. {Jiuzas} 51. Kurkina kławam durowu nowa [!]. {Jiŭzas} 51. W indyczym chlewiku drzwi nie ma. {Spodnie}