Zdania Wenkera

Tekst źródłowy


Nazwa
Zdania Wenkera
Typ
wywiad
Komentarz
Wywiad, podczas którego dwójka informatorów tłumaczyła zdania Wenkera
Dostęp
public
Język
hałcnowski i bielsko-bialska wyspa językowa