Rozmowa o wilamowianach (doświadczenia z dzieciństwa)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rozmowa o wilamowianach (doświadczenia z dzieciństwa)
Typ
dialog
Komentarz
Dostęp
public
Język
hałcnowski i bielsko-bialska wyspa językowa