Fraszki 5 (476)

Tekst źródłowy


Nazwa
Fraszki 5 (476)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Dāls beja par saimijnīku [saiminīku] i daleja gali ap goldu, pi maļteiti. Dałs bieja par sajmijniku i daleja gali ap gołdu, pi maltiejti. Syn był gospodarzem i dzielił mięso za stołem, przy obiedzie.
2 Daleidams, soka jis tai: Dalejdams, soka jis taj: Dzieląc, mówi tak:
3 „Ša, Mam, tev gobuls, a sīva, ša tev kimuss!” „Sza, Mam, tieŭ gobułs, a sȋwa, sza tieŭ kimuss!” „Masz, mamo, tobie kawałe, a tobie żono kąsek!” –
4 Sīvai kimuss beja ītaids lyls, ka jei navarēja apāst, – Siwaj kimuss bieja itajds łyłs, ka jej na warieja ap-aśt’, – Żóny kąsek był taki duży, że nie mogła zjeść,
5 a muotei gobuls ītaids mozinks, ka nabeja kuo iz zūba izlikt. a motiaj gobułs itajds mozinks, ka na bieja kȏ iz zuba iz-likt’. a matki kawał taki malutki, że nie było czego na ząb położyć.