Gaismeņa ausa (Oi, agri, agri); Kdz.7. (111-112)

Tekst źródłowy


Nazwa
Gaismeņa ausa (Oi, agri, agri); Kdz.7. (111-112)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Gaismeņa ausa, sauleite lēce, Gājśmienia āusa, sāulejtia lācia, Świtek świta, słoneczko wschodzi, Day was dawining, the sun was rising

gaism-eņ-a        ausa       saul-eit-e     lēce
light-dim-nom.sg  dawn:pst:3 sun-dim-nom.sg jump:pst:3

2 Oi agri, agri, saulēte [sauleite] lēce! Oj āgri, āgri, sāuletia lācia! Oj rano, rano słoneczko wschodzi, Oh, early, early, the sun was rising!
3 Jauneis [jaunejs] puiškins zyrgu sadluoja, Jāunieis pūjszkins zȳrgu sadłoja, Młody chłopak konia siodłał, A young lad saddled his horse,
4 Oi, agri, agri, zyrgu sadluoja! Oj, āgri, āgri, zȳrgu sadłoja! Oj rano, rano, konia siodłał! Oh, early, early, saddled his horse!
5 Griuš nūzapyute, gauži rauduoja. Griŭsz nū-za-pyutia, gāużi raudoja. Ciężko wzdychał, gorzko płakał, He’s heavily moaning, bitterly crying.
6 Oi agri, agri, gauži rauduoja! Oj āgri, āgri, gāużi raudoja! Oj rano, rano, gorzko płakał! Oh, early, early, bitterly crying!
7 Gauži rauduoja, svuoteņūs juoja, Gāużi raudoja, swōtienius jōja, Gorzko płakał, w swaty jechał, Bitterly crying he rode a-courting.
8 Oi agri, agri, svuoteņūs juoja! Oj āgri, āgri, swōtienius jōja! Oj rano, rano w swaty jechał! Oh, early, early, he rode a-courting!
9 Juošu es, juošu, iz jaunu meitiņu, Jōszu eś, jōszu, iz jaunu miējtiniu, Pojadę ja, pojadę do młodej dziewczynki, I’m riding, I’m riding to a young girl,
10 Oi agri, agri, iz jaunu meitiņu! Oj āgri, āgri, iz jaunu miējtiniu! Oj rano, rano, do młodej dziewczynki! Oh early, early, to a young girl!
11 Da jaunai meitiņai treis sadi prīškā, Da jaunaj mējtiniaj trejs sādi priszka, Do młodej dziewczynki trzy sady na przedzie, To a young girl three yards ahead,
12 Oi agri, agri, treis sadi prīškā! Oj āgri, āgri, trejs sādi priszka! Oj rano, rano, trzy sady na przedzie! Oh early, early, three yards ahead!
13 Pyrmajā sadā dzaguze kiukoj, Pȳrmajā sadā dzāguzia kīukoj, W pierwszym sadzie kukułka kuka, In the first garden a cuckoo was singing,
14 Oi agri, agri, dzaguze kiukoj! Oj āgri, āgri, dzāguzia kīukoj! Oj rano, rano, kukułka kuka! Oh, early, early, a cuckoo was singing!
15 Ūtrajā sadā syt laksteigola, Utrajā sadā syt łākstiejgoła, W drugim sadzie bije (śpiewa) słowik, In the second garden a nightingale,
16 Oi agri, agri, syt laksteigola! Oj āgri, āgri, syt łākstiejgoła! Oj rano, rano, bije słowik! Oh, early, early, a nightingale!
17 Trešajā sadā sēd jauna meitiņa, Treszajā sadā siād’ jauna mējtinia, W trzecim sadzie siedzi młoda dziewczynka, In the third garden there sits a young girl,
18 Oi agri, agri, sēd jauna meitiņa! Oj āgri, āgri, siād’ jauna mējtinia! Oj rano, rano, siedzi młoda dziewczynka! Oh, early, early, there’s a young girl!
19 Jaunā meitiņa labi pazyna, Jauna mējtinia łābi pa-zyna, Młoda dziewczynka dobrze poznała, The young girl knew me well,
20 Oi agri, agri, labi pazyna, Oj āgri, āgri, łābi pa-zyna, Oj rano, rano, dobrze poznała! Oh, early, early, she knew me well,
21 Lab reitu deve, rūceņu stīpe, Łāb rējtu diēwia, rūcieniu stīpia, Dobry dzień dała, rączkę ścisnęła, She wished a good morning, put forth her hand,
22 Oi agri, agri, rūceņu stīpe! Oj āgri, āgri, rūcieniu stīpia! Oj rano, rano, rączkę ścisnęła! Oh, early, early, put forth her hand!
23 Rūceņu stīpe, gradzynu meja, Rūcieniu stīpia, grādzynu miēja, Rączkę ścisnęła, pierścionek zamieniła, Put forth her hand, received my ring,
24 Oi agri, agri, gradzynu meja! Oj āgri, āgri, grādzynu miēja! Oj rano, rano, pierścionek zamieniła! Oh, early, early, received my ring!
25 Por mīlu sauce muteitis deve, Por mīłu saucia mūtiejtis diēwia, Za miłe słówko gębulki dała, Called me her darling, gave me sweet kisses,
26 Oi agri, agri, muteitis deve. Oj āgri, āgri, mūtiejtis diewia. Oj rano, rano, gębulki dała! Oh, early, early, gave me sweet kisses.