Kdz.8. (113)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.8. (113)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kiukuoja dzaguze uobeļu duorzā, Kiūkoja dzāguzia ōbielu dōrza, Kukułka kukała w jabłecznym ogródku,
2 Pīlīce gaļveņu pi uobeļa, Pīlijcia gālwieniu pi obiela, Przyłożyła główkę do jabłka,
3 Sēdēja meitiņa aiz gaļdeņa, Siēdeja miējtinia ajz gāldienia, Siedziała dzieweczka za stołem,
4 Pīlīce gaļveņu pi galeņa. Pīlijcia gālwieniu pi gālenia. Przyłozyła główkę do koniuszka.
5 Vairuok maņ aiz gaļdeņa nasēdēt, Wājrok māń ajz gāldienia nā-siediat’, Więcej mi za stołem nie siedzieć,
6 Jaunuokū buoleņu naaudzēt, Jāunoku bōleniu na-audziat’, Młodszego braćiszka nie wychowywać,
7 Vairuok maņ vaiņuku nanosuot, Wājrok māń wājniuku nā-nosot’, Więcej mi wianka nie nosić,
8 Vairuok maņ mameņas naklausēt, Wājrok māń māmienias nā-kłausiat, Więcej mi mamusi nie słuchać,
9 Jaunuokū muoseņu naaudzēt, Jāunoku mōseniu na-audziat’, Młodszej siostrzyczki nie wychowywać,
10 Vairuok maņ aiz gaļdeņa nasēdēt, Wājrok māń ajz gāldienia nā-siediat’, Więcej mi za stołem nie siedzieć,
11 Vairuok maņ vaiņuku nanosuot, Wājrok māń wājniuku nā-nosot’, Więcej mi wianka nie nosić,
12 Vairuok maņ mameņas naklausēt. Wājrok mań māmienias nā-kłausiat. Więcej mi mamusi nie słuchać.