Kdz.13.(116)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.13.(116)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 O, dziļa zīmeņa, solts rudeneits, O, dzīla zīmienia, sōłts rūdieniejts, O, głęboka zima, chłodna jesień,
2 Sokuos muņs [muns] buoleņš jimt ļaudaveņu! Sōkos mūńs bōleńsz jīmt lāudawieniu! Każe mój braciszek brać dziewczynę!
3 Kū es dareišu, cik jauns pajemšu! Kū eś dārejszu, cīk jāuns pājemszu! Co ja zrobię, tak młody wezmę?
4 Taisēšu laiveņu, strau upes [straujupes], maleņā, Tājsieszu łājwieniu, strāu ūpiaś, mālenia, Zrobię czółenko, na rwącej rzeczki brzeżku,
5 Syuteišu sīveņu uz svešu puseiti! Sȳutiejszu sīwieniu uz świēszu pūsiejti! Poślę żoneczkę na obcą stronkę!
6 Raud muna sīveņa svešajā puseitē. Rāud mūna sīwienia swieszajā pusiejtiā. Płacze moja żoneczka w obcej stronie.
7 Naraudi gaužy [gauži], napyuti gryuši, Nā-raudi gāuży, nā-pyuti grȳuszi, Nie płacz gorzko, nie wzdychaj ciężko,
8 Par godu, par ūtru, es pats tī byušu! Par gōdu, par ūtru, eś pāts tī bȳuszu! Za rok, za drugi, ja sam tam będę!
9 Maņ navajag taida puiškana, Māń nāwajag tājda pūjszkana, Mnie nie trzeba takiego chłopaka,
10 Ira maņ sātā jauns buoleleņč [buoleleņš], Īra māń sāta jāuns bōleleńcz, Jest u mnie w domu młody braciszek,
11 Ira maņ stalī bārz [bārs] kumeleņč [kumeleņš], Īra māń stāli bārz kūmieleńcz, Jest u mnie w stajni gniady koniczek,
12 Tam devu auzeņu pasejuodama, Tam diēwu āuzieniu pāsiejodama, Temu dawałam owsa siejąc,
13 Tam devu uobūlu palaseidama, Tam diēwu ōbułu pāłasiejdama, Temu dawałam jabłek zbierając,
14 Tam taisu tyltu nurūžu [nu rūžu] lapeņu, Tam tājsu tȳłtu nū-rużu łāpieniu, Tem robiłam most z różanych listków,
15 Tī brauce kungi, tī stuorostenis, Tī brāucia kungi, tī stōrostieniś, Tam jechali panowie, tam starostowie,
16 Tī muni bruoli māršeņas vede, Tī mūni broli mārszenias wiēdia, Tam moi bracia bratóweczki wiedli,
17 Tī lyku cymdus, tī kulaneišus. Tī łȳku cȳmdus, tī kūłaniejszus. Tam kładłam rękawiczki, tam rękawiczki.