Kdz.14. (116-117)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.14. (116-117)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kūkleitis skane upeitis molā, Kūklejtis skānia ūpiejtis mōła, Gęśli dźwięczały na rzeczki brzegu,
2 A kab maņ zynuot kas tī kūklej, A kab māń zȳnot kas tī kūklej, A gdyby mi wiedzieć kto tam gra,
3 Dūtum lab reitu, lab vakareņu. Dūtum łab rējtu, łab wākareniu. Dałabym dobry dzień, dobry wieczorek.
4 Dīvs tev paleidzi [paleidz], muoseņa, Dīus tiēu palējdzi, mōsienia, Boże ci pomóż, siostrzyczko,
5 Velik tev pateik taut ustabeņa, Wiēlik tiēu patiejk tāut’ ūstabienia, Bardzo tobie podoba się męża chateczka,
6 A maņ napateik. A mań nā-patiejk. A mnie nie podoba się.
7 Ej muoseņ uorā, sēst komonuos, Ej mōsień ōra, siēśt komonōs, Idź siostrzyczko z domu, siądź do sanek,
8 Paļdis jiusim, bruoleiši, por auklējumu, Pāldis jīusim, brolejszi, por auklejumu, Dziękuję wam braciszki za wychowanie,
9 Dareišu pyureņu paraksteidama, Dāriejszu pȳureniu pārakstiejdāma, Będę robić wiano (wyprawę) wyszywając,
10 Klausēšu mameņu patacādama. Kłāusieszu māmieniu pātacadāma. Będę słuchać mamusi przybiegając.