Kdz.19. (119-120)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.19. (119-120)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892.
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Dzīdi, raudi, tautu meita, Dzīdi, rāudi, tāutu miejta, Śpiewaj, płacz, obca dziewczyno,
2 Tovua [tova] pošas vaine beja, Tōuua pōszas wājnia biēja, Twoja własna wina była,
3 Kur es oru, kur ecēju, Kur eś ōru, kur ecieju, Gdzie ja orałem, gdzie bronowałem,
4 Tī tu dzini ganeidama, Tī tu dzini gāniejdama, Tam ty pędzałaś pasąc,
5 Kur es zyrgus pyutynuoju, Kur eś zȳrgus pyūtynoju, Gdzie ja koniom dawałem odpocząć
6 Tī tu gūvis guldynuoji, Tī tu gūwiś gūłdynoji, Tam ty krowy nocowałaś,
7 Kur es kuoru zūbyneņu, Kur eś kōru zūbynieniu, Gdzie ja wieszałem pałaszyk,
8 Tī tu sovu gredzineņu, Tī tu sōuu grēdzinieniu, Tam ty swój pierścioneczek,
9 Knr [kur] es kuoru capureiti, Knr eś kōru cāpurejti, Gdzie ja wieszałem czapeczkę,
10 Tī tu sovu vaiņuceņu! Tī tu sōuu wājniucieniu! Tam ty swój wianuszek.