Kdz.21. (120-121)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.21. (120-121)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892.
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kū dūmoj tu tāteit, Kū dūmoj tu tātiejt, Czy myślisz ty mężulku,
2 Maugdams [maukdams] munu gredzineņu? Māugdams mūnu grēdzinieniu? Zdejmując mój pierścioneczek?
3 Voi dūmoj cytu pierkt, Woj dūmoj cȳtu piērkt, Czy myślisz inny kupić,
4 Voi saukt sovu ļaudaveņu? Woj sāukt sōuu lāudawieniu? Czy nazwać swoją narzeczoną,
5 Navā naudys cyta pierkt, Nāwa nāudys cȳta piērkt, Nie ma pieniędzy innego kupić,
6 Saukšu sovu ļaudaveņu! Sāukszu sōuu lāudawieniu! Nazwę swoją narzeczoną
7 Cikam saule reitā lēks! Cīkam sāula rējta lākś! Póki słońće rano wstanie.
8 Jau sauleite reitā lēc, Jāu sāulejtia rējta lać, Już słoneczko rano wstaje,
9 Ej ar Dīvu tautu meita, Ej ar Dīwu tāutu miējta, Idź z bogiem obca dziewczyno,
10 Maņ ir sovua [sova] ļaudaveņa, Mań ir sōuua lāudawienia, (U) mnie jest swoja narzeczona,
11 Gaid rudeņa atejūt! Gājd rūdienia āt’-ejut! Czekaj jesieni gdy przyjdzie!
12 Kad atguoja rudiņs laiks, Kad āt-goja rūdińs łajks, Gdy przyszedł jesienny czas,
13 Nazynuoju kaidu jimt, Nā-zynoju kājdu jīmt’, Nie wiedziałem jaką wziąć,
14 Voi nabogu buorineiti, Woj nābogu bōriniejti, Czy niebogą sierotkę,
15 Voi boguotu muotis meitu? Woj bōgotu mōtiś miējtu? Czy bogatą matki córkę?
16 Lobuok jimšu buorineiti, Łōbok jīmszu bõriniejti, Lepiej wezmę sierotkę
17 Na boguotu muotis meitu, Nā bōgotu mōtiś miējtu, Niż bogatą matki córkę,
18 Byus mīleiga dzeivuošona, Bȳuś mījlejga dziējwoszona, Będzie milsze życie,
19 Dīvs dūs montu dzeivuojūti! Dīus dūś mōntu dziējwojuti! Bóg da bogactwo żyjąc.