Kdz.24. (123-125)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.24. (123-125)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Pa kam var pazeit avīšas kuorklys? Pa kām war pāziejt āwiszas kōrkłys? Po czem można poznać malin gałęzie,
2 Oi agri, agri, avīšas kuorklys, Oj āgri, āgri, āwiszas kōrkłys, Oj rano, rano, malin gałęzie,
3 Pa kam var pazeit buoreni pulkā? Pa kām war pāziejt bōreni pułkā? Po czem można poznać sierotkę w tłumie,
4 Oi agri, agri, buoreni pulkā? Oj āgri, agri, bōreni pułkā? Oj rano, rano, sierotkę w tłumie!
5 Aukšy [augši] sēde, iz zeme vērēs, Āukszy siēdia, iz ziēmia wiērias, Wysoko siedziała, na ziemię patrzy,
6 Oi agri, agri, iz zeme vērēs, Oj āgri, āgri, iz ziēmia wiērias, Oj rano, rano, na ziemię patrzy!
7 Tautys redzēja, griušy [griuši] jei pyute, Tāutys riēdzieja, grīuszy jej pȳutia, Mężów zobaczyła ciężko westchnęła,
8 Oi, agri, agri, griušy [griuši] jei pyute, Oj, āgri, āgri, grīuszy jej pȳutia, Oj rano, rano, ciężko westchnęła!
9 Griušy [griuši] jei pyute, osoras lēja, Grīuszy jej pȳutia, ōsoras lēja, Ciężko westchnęła, łzy wylewała,
10 Oi agri, agri, osoras lēja! Oj āgri, āgri, ōsoras lēja! Oj rano, rano, łzy wylewała!
11 Navd [navā] maņ tāva kam gūdu ceļt, Nāwd māń tāwa kām gūdu ciēlt’, Nie ma u mnie ojca komu bal wydać,
12 Oi agri, agri, kam gūdu ceļt Oj āgri, āgri, kam gūdu ciēlt’ Oj rano, rano, komu bal wydać!
13 Navā maņ muotis kam pyuru likt, Nāwa māń mōtis kām pyuru līkt, Nie ma u mnie matki, komu wyprawę złożyć,
14 Oi agri, agri, kam dyuru [pyuru] likt, Oj āgri, āgri, kām dȳuru līkt, Oj rano, rano, komu wyprawę złożyć!
15 Navā maņ bruoļu kam leidza braukt, Nāwa māń brōlu kām lējdza brāukt, Nie ma u mnie brata komu razem jechać,
16 Oi agri, agri, kam leidza braukt! Oj āgri, āgri, kām lējdza brāukt! Oj rano, rano, komu razem jechać!
17 Navā maņ muosu kam golvas glaust Nāwa mān mōsu kām gōłwas głāuśt’ Nie ma u mnie siostry komu głowę czesać,
18 Oi agri, agri, kam golvas glaust! Oj āgri, āgri, kām gōłwas głāuśt’! Oj rano, rano, komu głowę czesać!
19 Tovs tāteit aiz treju atslāgu, Tōus tātiejt ājz trēju atsłāgu, Twój ojciec za trzema zamkami,
20 Oi agri, agri, aiz treju atslāgu, Oj āgri, āgri, ajz trēju atsłāgu, Oj rano, rano, za trzema zamkami,
21 Pyrmoa atslāga acis sameidza, Pȳrmoa atsłāga ācis samiējdza, Pierwszy zamek oczy uśpił,
22 Oi agri, agri, acis sameidza, Oj āgri, āgri, ācis samiējdza, Oj rano, rano, oczy uśpił,
23 Acis sameidza uz vysu myuža, Ācis samiējdza uz wȳsu mȳuża, Oczy uśpił na wszystek wiek,
24 Oi agri, agri, uz vysu myuža, Oj āgri, āgri, uz wȳsu mȳuża, Oj rano, rano, na wszystek wiek!
25 Placys sameidza ūzula goldy, Płācys samiējdza ūzuła gōłdy, Plecy uśpiły dębowe deski,
26 Oi agri, agri, ūzula goldy, Oj āgri, āgri, ūzuła gōłdy, Oj rano, rano, dębowe deski!
27 Dzaltona smiļktis uz kriušu guļ, Dzāłtona śmīlktis uz krīŭszu gūl, Żółty piasek na piersiach leży,
28 Oi agri, agri, uz kriušu guļ, Oj āgri, āgri, uz krīŭszu gūl, Oj rano, rano, na piersiach leży!
29 Tovua [tova] mameņa aiz treju atslāgu, Tōŭua mamiēnia ajz trēju atsłāgu, Twoja mamusia za trzema zamkami,
30 Oi agri, agri, aiz treju atslāgu, Oj āgri, āgri, ajz trēju atsłāgu, Oj rano, rano, za trzema zamkami!
31 Pyrmoa atslāga acis sameidza, Pȳrmoa atsłāga ācis samiējdza, Pierwszy zamek oczy uśpił,
32 Oi agri, agri, acis sameidza, Oj āgri, āgri, ācis samiējdza, Oj rano, rano, oczy uśpił,
33 Acis sameidza uz vysa myuža, Ācis samiējdza uz wȳsa mȳuża, Oczy uśpił na cały wiek!
34 Oi agri, agri, uz vysa myuža! Oj āgri, āgri, uz wȳsa mȳuża! Oj rano, rano, na cały wiek!
35 Placys sameidza ūzula goldy, Płācys samiējdza ūzuła gōłdy, Plecy uśpiły dębowe deski,
36 Oi agri, agri, ūzula goldy, Oj āgri, āgri, ūzuła gōłdy, Oj rano, rano, dębowe deski,
37 Dzaltona smiļktis uz kriušu guļ, Dzāłtona śmīlktis uz krīŭszu gūl, Żółty piasek na piersiach leży,
38 Oi agri, agri, uz kriušu guļ! Oj āgri, āgri, uz krīŭszu gūl! Oj rano, rano, na piersiach leży!
39 Tovs bruoleits aiz treju atslāgu, Tōus brōlejc ajz trēju atsłāgu, Twój bratek za trzema zamkami,
40 Oi agri, agri, aiz treju atslāgu, Oj āgri, āgri, ajz trēju atsłāgu, Oj rano, rano, za trzema zamkami!
41 Pyrmoa atslāga acis sameidza, Pȳrmoa atsłāga ācis samiējdza, Pierwszy zamek oczy uśpił,
42 Oi agri, agri, acis sameidza, Oj āgri, āgri, ācis samiējdza, Oj rano, rano, oczy uśpił,
43 Acis sameidza uz vysa myuža, Ācis samiējdza uz wȳsa mȳuża, Oczy uśpił na cały wiek,
44 Oi agri, agri, uz vysa myuza [myuža]! Oj āgri, āgri, uz wȳsa mȳuźa! Oj rano, rano, na cały wiek!
45 Placys sameidza ūzula goldy, Płācys samiējdza ūzuła gōłdy, Plecy uśpiły dębowe deski,
46 Oi agri, agri, ūzula goldy! Oj āgri, āgri, ūzuła gōłdy! Oj rano, rano, dębowe deski!
47 Dzaltona smiļktis uz kriušu guļ, Dzāłtona śmīlktis uz krīŭszu gūl, Żółty piasek na piersiach leży,
48 Oi agri, agri, uz kriušu guļ! Oj āgri, āgri, uz krīŭszu gūl! Oj rano, rano, na piersiach leży!
49 Tovua [tova] muoseņa aiz treju atslāgu, Tōuua mōsienia ajz trēju atsłāgu, Twoja siostrzyczka za trzema zamkami,
50 Oi agri, agri, aiz treju atslāgu! Oj āgri, āgri, ajz trēju atsłāgu! Oj rano, rano, za trzema zamkami!
51 Pyrmoa atslāga acis sameidza! Pyrmoa atsłāga ācis samiējdza! Pierwszy zamek oczy uśpił,
52 Oi agri, agri, acis sameidza! Oj āgri, āgri, ācis samiējdza! Oj rano, rano, oczy uśpił!
53 Acis sameidza uz vysa myuža, Ācis samiējdza uz wȳsa mȳuża, Oczy uśpił na cały wiek,
54 Oi agri, agri, uz vysu myuža, Oj āgri, āgri, uz wȳsu mȳuża, Oj rano, rano, na cały wiek,
55 Placys sameidza ūzula goldy, Płācys samiējdza ūzuła gōłdy, Plecy uśpiły dębowe deski,
56 Oi agri, agri, ūzula goldy, Oj āgri, āgri, ūzuła gōłdy, Oj rano, rano, dębowe deski,
57 Dzaltona smiļktis uz kriušu guļ, Dzāłona śmīlktis uz krīŭszu gūl, Żółty piasek na piersiach leży,
58 Oi agri, agri, uz kriušu guļ! Oj āgri, āgri, uz krīŭszu gūl! Oj rano, rano, na piersiach leży!