Kdz.25.(124-125)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.25.(124-125)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Sniga, sniga šei dīneņa, Śnīga, śnīga szej dīnienia, Śnieżyło, śnieżyło dzisiaj,
2 Apsnīga Aņneņai [Anneņai] boltu gaļveņu, Āp-śnijga Ąńnieniaj bōłtu gālwieniu, Zaśnieżyło Anusi białą główkę,
3 Kryta muns vaiņuceņč [vaiņuceņš], Krȳta muns wājniucieńcz, Spadł mój wianuszek,
4 Bet nakryta buoleņūs! Bet nā-kryta boleniūs! Lecz nie u braciszków!
5 Kryta tautu ustabā Krȳta tāutu ustabā Spadł w męża izbie,
6 Zam dīvera kuojeņam [kuojeņom]! Zam dīwiera kōjeniam! Pod szwagra nogami!
7 Vaiņuceņu nūrauduoju Wājniucieniu nū-raudoju Wianuszka płakałam
8 Kai i tāva, muomuleņas, Kaj i tāwa, mōmulenias, Jak i ojca, mamusi,
9 Vaiņuceņu nosuojams Wājniucieniu nōsojams Wianuszek nosząc
10 Vīgli sūli lec myuzeņc [myužeņš]! Wīgli sūli lāc mȳuźeńc! Lekkimi kroki bieży wieczek (wiek)!
11 Bruoli, muosas, naturot Brōli, mōsas, nā-turot Bracia, siostry, nie trzymajcie
12 Da vokora druviņā, Da wōkora druwiniā, Do wieczora w kompanii,
13 Vokors nuok un myglu mat, Wōkors nōk un mȳgłu māt, Wieczór przychodzi i mgłę składa,
14 Rosa birst vaiņukā. Rōsa bīrst wajniukā. Rosa spada na wianeczek.
15 Vaiņuk munu, vaiņuceņu, Wājniuk mūnu, wājniucieniu, Wianku mój, wianeczku,
16 Vairuok zalta, na sudabra, Wājrok zāłta, na sūdabra, Więcej złoty, niźli srebrny,
17 Tū maņ pierka pīci svaini, Tu mań piērka pīci swājni, Tyś mi kupił pięciu szwagrów,
18 A tū deveni buoleleni. A tu diēwiani boleleni. A ty dziewięć braciszków.
19 Šūs uoreņu meita beja, Szus ōreniu miējta biēja, Na tej stronie dziewczyną byłam,
20 A na šūs puišu ļaudaveņa, A na szus pūjszu lāudawienia, A nie tych chłopców kochanką.
21 Vaiņuceņu vīn pakāru Wājniucieniu wīn pākaru Wianuszek tylko powiesiłam
22 Šūs uoreņu maleņu. Szus ōreniu māleniu. Na tej strony brzeżku.
23 Aiz kū rūža šū vosor Ajz ku rūża szu wōsor Za co róża tej wiosny
24 Cik sorkona nazīdēja, Cīk sōrkona nā-zījdieja, Tak czerwono nie kwitła
25 Jau redzit i paredzēji, Jāu riēdzit i pāriedzieji, Już, widzicie, i zobaczyła,
26 Nūvess tautys kienenīņu! Nū-wieśś tāutys kiēnieniniu! Powiezie mąż królewnę!
27 Paleidzēju muoseņam [muoseņom] Pālejdzieju mōsieniam Pomogłam siostrzyczkom
28 Kū varēju paleidzēt, Ku wārieju pālejdziat, Co mogłam dopomódz,
29 Devu sovu kumeleņu Diēwu sōŭu kūmieleniu Dałam swego konika
30 Rūžu duorzu saeicēt [saecēt]. Rūżu dōrzu sā-ejciat. Różany ogród zabronować.
31 Sēj buoleņ rūžu duorzu, Siej bōleń rużu dorzu, Siej braciszku, różany ogród,
32 Sēj i ūtru maganeņu, Siej i ūtru maganieniu, Siej i drugi makowy,
33 Tautys juoja rūžu duorzā, Tāutys jōja rūżu dōrza, Mąż wjechał do różanego ogrodu,
34 Es ībāgu mogonās. Eś ī-bagu mōgonas. Ja uciekłam do makowego.