Moza, moza uobeļnīca (Kdz. 26.(125))

Tekst źródłowy


Nazwa
Moza, moza uobeļnīca (Kdz. 26.(125))
Typ
pieśń
Komentarz
With English translation. Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Moza, moza uobeļnīca, Mōza, mōza ōbielnijca, Mała, mała jabłoń A little, little apple tree
moz-a          moz-a          uobeļ-nīc-a
small-nom.sg.f
small-nom.sg.f apple-deri-nom.sg
2 Pīcu zaltu uobeleišu, Pīcu zāłtu ōbielejszu, Z pięciu złotemi jabłuszkami, With five golden apples
pīc-u     zalt-u      uobel-eiš-u
five-gen  gold-gen.pl apple-dim-gen.pl
3 Divi devu buoleleņam, Dīwi diēwu bōleleniam, Dwa dałam braciszkom, Two I gave to my dear brother
div-i   dev-u        buoleleņ-am
two-nom give.pst-1sg brother-dat.sg
4 Trejus poša paturēju. Trējus pōsza pā-turieju. Trzy sama miałam. Three I kept for myself
trej-us   poš-a         paturēj-u
three-acc self-nom.sg.f keep.pst-1sg
5 Par tū vīnu gūvi pierku, Par tu wīnu gūwi piērku, Za to jedno krowę kupiłam, For the first I bought a cow
par tū         vīn-u      gūv-i      pierk-u
for dem.acc.sg one-acc.sg cow-acc.sg buy.pst-1sg
6 Par ūtru kumeleņu, Par ūtrū kūmieleniu, Za drugie konika, For the second one a horse,
par ūtr-u         kumel-eņ-u
for second-acc.sg horse-dim-acc.sg
7 Par tū trešu nūzapierku Par tu trēszu nūza-pierku Za to trzecie zakupiłam For the third I bought myself
par tū         treš-u       nū-za-pierk-u
for dem.acc.sg third-acc.sg pfx-refl-buy.pst-1sg
8 Gon dyzeņu [dyženu] ornajeņu [oruojeņu]. Gon dyźeniu ōrnajeniu. Dość porządnego oracza. A pretty portly plougher.
gon dyžen-u       or-uoj-eņ-u
ptc portly-acc.sg plough-an-dim-acc.sg