Kdz.31. (129)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.31. (129)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kraukleits sēd ūzulā, Kraŭklejts siad’ uzułâ, Kruczek siedzi na dębie,
2 Runoj jauku volūdeņu; Runoj jaŭku wołudieniu; Gada głośną mową;
3 Voi redzēji tu, kraukleiti, Woj riedzieji tu, kraŭklejti, Czy widziałeś ty kruczku,
4 Kur nūvede myus muoseņu? Kur nu-wiedia myŭs mosieniu? Gdzie powieźli naszą siostrzyczkę?
5 Tī nūvede jius muoseņu, Ti nu-wiedia jiŭs mosieniu, Tam powieźli waszą siostrzyczkę?
6 Caur skaidru čereņu, Caur skajdru cziereniu, Przez jasne jeziorko
7 Siermi zyrgi, jauni roti, Siermi zyrgi, jaŭni roti, Siwe konie, nowe wozy,
8 Stiļti pyura veidējeni [vedējeni], Stilti pyŭra wiejdejeni, Tędy wiano wiozący,
9 Nu zūsu kaulu klēte cierta, Nu zusa kaŭłu kletia cierta, Z gęsich kości śpichlerz wyrąbany,
10 Ierbu spolvu jumtu lyka, Jerbu społwu jumtu łyka, Jarząbka piórami dach pokryli,
11 Kvīšu cysu vītu taisa, Kwiszu cysu witu tajsa, Z pszennej słomy łóżko ścielą,
12 Rūžu kluoja paladzeņu. Rużu kłoja paładzieniu. Różane ścielą prześcieradełko.
13 Acagūla [atzagūla] jius muoseņa Acaguła jiŭs mosienia Zasnęła wasza siostrzyczka
14 Kai sorkona biukleneite [briukleneite], Kaj sorkona biŭkleniejtia, Jak czerwona boróweczka,
15 Acagūla [atzagūla] tautu dāls, Acaguła taŭtu dałs, Zasnął pan młody
16 Bolts kai putu gabaleņč [gabaleņš]. Bołts kaj putu gabaleńcz. Biały jak piany kawałeczek.