Kdz. 34. (130)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz. 34. (130)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Zūse muove pa jiudini, Zusia mowia pa jiŭdini, Gąska pływała po wodzie,
2 Es pa ļauzu [ļaužu] volūdom, Eś pa laŭźu wołudom, Ja po ludzkiej gawędzie,
3 Cik pi zūsis jiudiņc [jiudiņs] lypa Cik pi zusis jiŭdińc łypa Wiele do gęsi wody przystało,
4 Cik pi mani volūdenis. Cik pi mani wołudieniś. Tyle do mnie gawędy!
5 Škeritēs zūsu pulka, Szkieritias zusu pułka, Rozłączcie się, gęsi ze stada,
6 Laidit guļbi azarā, Łajdit gulbi azarâ, Puśćcie łabędzia na jezioro,
7 Škeritēs jius buoleni, Szkieritias jiŭs boleni, Rozdzielcie się wy braciszkowie,
8 Laidit muosu tauteņuos! Łajdit mosu taŭtienios! Puśćie siostrę za mąż!