Kdz.35.(130)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.35.(130)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Malni muni kumeleni, Małni muni kumieleni, Czarne moje koniki,
2 Kai jiudinī voguleni, Kaj jiŭdini woguleni, Jak wodne owadki,
3 Tom bej labi māršas vest Tom biej łabi marszas wieśt Tymi było dobrze bratowe wieść
4 I muosenis pavadeit! I mosienis pawadiejt! I siostry przeprowadzać,
5 Lobuok jīmu māršu vastu Łobok jimu marszu wastu Lepiej idę bratową wieść,
6 Na muoseņu pavadeitu, Na mosieniu pawadiejtu, Niźli siostrę przeprowadzać,
7 Mārša deve lynu kraklu, Marsza diewia łynu krakłu, Bratowa dała lnianą koszulę,
8 Muosa prosa sudobra! Mosa prosa sudobra! Siostra prosi srebra!