Kdz.36.(131)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.36.(131)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kab maņ byutu cik muoseņu, Kab mań byŭtu cik mosieniu, Gdyby u mnie było tyle sióstr
2 Cik auzeņu teirumā, Cik aŭzieniu tiejrumâ, Wiele owsa w polu,
3 Tod es juos nadūtu Tod eś jos na-dutu Tobym ich nie dał
4 Kaida krūga dzāruojam, Kajda kruga dzarojam, Jakiemu karczemnemu pijakowi,
5 Kaida ceļa guojējam Kajda ciela gojejam Jakiemu obieżyświatowi.
6 Soka maņ: i dzāruojs jimt Soka mań: i dzarojs jimt’ Mówią mi: i pijak weźmie
7 Wysu myužu ryudynuot. Wysu myŭżu ryudynot’. Cały wiek do łez doprowadzać.
8 Bolta puča [puče] azarā, Bołta pucza azarâ, Biały kwiat na jeziorze,
9 Tei dzāruoja ļaudaveņa, Tiej dzaroja laŭdawienia, To pijaka żona,
10 Bolta puča [puče] atsaceja: Bołta pucza atsacieja: Biały kwiat odpowiedział:
11 Lobuok zīžu azarā, Łobok ziżu azarâ, Lepiej będę kwitnąć na jeziorze,
12 Na dzāruoja rūceņuos! Na dzaroja rucienios! Niźli w pijaka rączkach!