Kdz.38.(131)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.38.(131)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Lobuok kab maņ vylks apēde Łobok kab mań wyłks ap-edia Lepiej żeby mi wilk zjadł
2 Symtu rubļu kumeleņu Symtu rublu kumieleniu Sturublowego konika,
3 Nekai maņ cyts pajēme Nekaj mań cyts pajemia Niż żeby mi inny wziął
4 Seņ carātu ļaudaveņu Sień caratu laŭdawieniu Oddawna kochaną żonę.
5 Cerēj mani tautu dāls, Cierēj mani taŭtu dałs, Kocha mnie pan młody,
6 Cerēj dīnu, cerēj nakti, Cierej dinu, cierej nakti, Kocha we dnie, kocha w nocy,
7 Dīnu, nakti carādams, Dinu, nakti caradams, We dnie w nocy, kochając,
8 Nūcerēja vainincieņu [vaiņuceņu]. Nu-ciereja wajnincieniu. Wyłudził wianuszek.