Kdz.39.(131)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.39.(131)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Vuškeņ tovu boltu vylnu Wūszkień tōuu bōłtu wȳłnu Owieczko, twoją białą wełnę
2 Mameņ labi dariejumu, Māmień łābi dārjejumu, Mamusia dobrze wyrobiła,
3 Kai jīveņa meita zīd Kaj jīwienia miējta zīd Jak czeremcha córka kwitnie
4 Tautu golda galeņā. Tāutu gōłda galeniā. U mężowskiego stoła końca.
5 Zīdi, zīdi, uoru pļova, Zīdi, zīdi, ōru plōwa, Kwitnij, kwitnij, polano,
6 Jau es vaira nazīdeišu, Jāu eś wājra nā-zidiejszu, Już ja więcej kwitnąć nie będę,
7 Muni zīdi nūbyra Mūni zīdi nū-byra Moje kwiaty rozsypali
8 Tautu golda galeņā. Tāutu gōłda galeniā. U mężowskiego stołu końca.