Kdz.40.(132)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.40.(132)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Gulēt slūka, gulēt vierbe, Gūlat’ słūka, gūlat’ wiērba, Spać słomka spać jarząbek,
2 Gulēt skrēja vanadzeņa, Gūlat’ skriēja wānadzienia, Spać poleciał ptaszeczek,
3 Ej gulēt tautu meita, Ej gūlat’ tāutu miejta, Idź spać panno młoda
4 Vedi munu buoleleņu! Wiēdi mūnu bōleleniu! Prowadź mego braciszka!
5 Gulātu maņ juoīt, Gūłatu mań jō-it’, Spać mi trzeba iść,
6 Reitu agri pozaceļ, Rējtu āgri pō-za-ciel, Jutro rano wstać,
7 Smolka maizeite juomaļ, Smōłka mājziejtia jomal, Drobno chlebek zmleć,
8 Ostru sītu juosejāj. Ostru sītu jōsiejaj. Ostrem sitem przeciać.