Kdz.41.(132)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.41.(132)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Na kaidam, viejeņam, Nā kajdam, wiējeniam, Nie każdemu wietrzykowi
2 Maganeņu vacynuot, Māganieniu wācynot, Maczek chwiać,
3 Na kaidam, nāvokļam [nāvekļam], Nā kajdam, nāwioklam, Nie każdemu hultajowi
4 Nūjimt munu vaiņuceņu! Nū-jimt’ mūnu wājniucieniu! Wziąć mój wianuszek!
5 Nūjem munu vaiņuceņu, Nū-jem mūnu wājniucieniu, Weź mój wianuszek,
6 Nūjem munu vīglu dīnu, Nūjem mūnu wīgłu dīnu, Weź moje lekkie dni,
7 Naktei munu vīglu dīnu, Nāktiej mūnu wīgłu dinu, Nocuj moje lekkie dni,
8 Jem vaiņuku gulējis. Jem wājniuku gulejis. Weź wianuszek spawszy.