Kdz.42.(132)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.42.(132)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Paceli, paceli, nalyukti [nalyugti] gosti, Pacīeli, paciēli, nā-łyŭkti gōśti, Precz, precz, nieproszeni goście,
2 Es beju lyukta [lyugta], es guļu nakti! Eś biēju łȳukta, eś gūlu nākti! Ja byłam proszona, ja śpię noc! (nocuję)
3 Kuo geidet [gaidot] ponuoksnīki, Kō giējdiat pōnoksniki, Czego czekacie weselnicy (goście na weselu)
4 Kam paceli naejat? Kam paciēli na-ējat? Czemu precz nie idziecie?
5 Voi jins [jius] geidet [gaidot] mīļatopas Woj jīns giējdiat mīla-topas Czy wy czekacie od drożdży szpuntów
6 Aiz capuras [cepures] aizbuožam? Ajz cāpuras ājz-bożam? Za czapki zatkniętych?