Kkr.4.(135)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.4.(135)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski









Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Cytam teiču tū meitiņu, Cȳtam tiējczu tu miējtiniu, Innemu chwaliłem tę dziewczynkę,
2 A patim tyka pruoteņam, A pātim tȳka prōtieniām, A samemu wpadła w myśl,
3 Cikam cyti kuojas uova, Cīkam cȳti kōjas owa, Nim inni nogi obuwali,
4 Es sadluoju kumeleņu. Eś sādłoju kūmieleniu. Ja siodłałem konika.