Kkr.6.(135)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.6.(135)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Lobuok lmuote [muote] pazaguļ, Łōbok lmōtia pāza-gūl, Lepiej matko, poleż,
2 Na dieeeņu [dieleņu] auklējuse, Na diēēeniu āuklejusia, Nie synka wychowawszy,
3 Dus dieleņč [dieleņš] gaudu vuordu, Dūs diēleńcz gāudu wōrdu, Da synek gorzkie słowa,
4 Dus dīleņa [dieleņa] ļaudaveņa. Dūś dilenia lāudawienia. Da synka narzeczona (kochanka).